วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:26 น.
    FTE เซ็นจ้างเนทติเซนท์ วางระบบซอฟท์แวร์ ERP เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ(ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
FTE เซ็นสัญญากับ เนทติเซนท์ เพื่อวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ (ERP) จาก SAP เวอร์ชั่น Netizen ByDesign Arabica เข้ามาบริหารสินค้าคงคลัง ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทำธุรกิจในไทย-ต่างประเทศ


19/8/2019 09:26