วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:23 น.
    SKY ประกาศจับมือยักษ์ใหญ่จีน พัฒนาเทคโนโลยี AI-สมาร์ทซีเคียวริตี้ (ที่มา: ทันหุ้น)
         
สกาย ไอซีที ประกาศความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท SenseTime ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของจีนและของโลกในการสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยี AI สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจสมาร์ท ซีเคียวริตี้ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม


20/8/2019 09:23