วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:05 น.
    ปัจจัยเสี่ยงรุมฉุดศก. ดิ่ง (ที่มา: ไทยรัฐ)
         
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าได้ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ว่าขยายตัวต่ำกว่าคาด จากการกีดกันทางการค้าโลกที่ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้มีสัญญาณการส่งออกไทยในไตรมาส 3 หดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ ยิ่งส่งผลให้การบริโภคมีแนวโน้มชะลอลงมากกว่าที่ประเมินไว้จากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรและการจ้างงานที่ลดลงโดยเฉพาะการจ้างงานล่วงเวลา (โอที) ในภาคการผลิตเพื่อส่งออก จึงต้องติดตามตลาดแรงงานทั้งลูกจ้างที่เป็นสัญญาจ้างชั่วคราว รายได้ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตร รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนซึ่งมีผลต่อการบริโภคอีกด้วย


22/8/2019 09:05