วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:26 น.
    ผู้ถือหุ้นใหญ่ TKN ขายบิ๊กล็อต 3.5% (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา กลุ่มครอบครัวพีระเดชาพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ทำการขายหุ้น TKN บนกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) จำนวน 48.30 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.5% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) รายหนึ่ง ซึ่งมีการขยายตลาดและเป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศและมีความประสงค์เข้าร่วมลงทุนในบริษัท


23/8/2019 09:26