วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:57 น.
    ดัชนีเชื่อมั่น MPI หด 3.23% (ที่มา: ไทยโพสต์)
         
สศอ.เผยดัชนี MPI อยู่ที่ 100.7 หดตัว 3.23% รถยนต์ น้ำมัน เหล็กฉุด สาเหตุมาจากปัจจัยการค้าโลก ทิสโก้ปรับลดจีดีพีไทยเหลือ 2.9% ชี้มาตรการรัฐไม่เอื้อ สงครามการค้ากระทบ


28/8/2019 08:57