วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:20 น.
    ค้าชายแดน 7 เดือน มูลค่าทะลุ 8 แสนลบ. มาเลเซีย-จีนคึกคัก (ที่มา: ไทยโพสต์)
         
กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าชายแดนผ่านแดน 7 เดือนปี 62 มีมูลค่า 806,232.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.67% มาเลเซียนำโด่งคู่ค้าอันดับหนึ่งด้านการค้าชายแดน ส่วนจีนตอนใต้ยังคงมาแรง


30/8/2019 09:20