วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:28 น.
    DIF ส่งหน่วยลงทุนใหม่เข้าเทรดดีเดย์ 2 ก.ย.มั่นใจแรงตอบรับสูง (ที่มา: ทันหุ้น)
         
DIF เตรียมนำหน่วยลงทุนใหม่เข้าซื้อขาย 2 ก.ย. 62 นี้ หลังปิดการเสนอขายด้วยผลตอบรับที่ดีจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมมาใช้สิทธิล้นหลาม โดยทรัพย์สินใหม่ที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะเพิ่มการกระจายตัวของทรัพย์สินครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับความต้องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


30/8/2019 09:28