วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:24 น.
    เงินเฟ้อ ส.ค. ขยับขึ้น 0.52% (ที่มา: ไทยโพสต์)
         
"พาณิชย์" เผยเงินเฟ้อเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.52% เป็นการเพิ่มในอัตราที่ชะลอตัวลง แม้สินค้าหมวดอาหารจะปรับตัวสูงขึ้น ทั้งข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ นม แต่เจอราคากลุ่มพลังงานลด ฉุดให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไม่มาก คาดประเมินทั้งปี 0.8-0.9% ย้ำแม้เงินเฟ้อต่ำ แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณเงินฝืด


3/9/2019 09:24