วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:11 น.
    ชิมช้อปใช้ อืด ร้านค้าเมินร่วมรัฐผ่อนกฎจูงใจ (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ)
         
กรมบัญชีกลาง กระตุ้นร้านค้าให้มาสมัครเข้าโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ของรัฐบาล หลังพบยอดร้านค้าที่เข้ามาสมัครร่วมโครงการต่ำกว่าเป้าหมายครึ่งหนึ่งหรือราว 2.8 พันรายเท่านั้น โดยเตรียมผ่อนปรนเงื่อนไขการรับสมัครจูงใจผู้เข้าร่วมโครงการ


4/9/2019 09:11