วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:01 น.
    มั่นใจดูดเงินลงทุนได้แน่ (ที่มา: ไทยรัฐ)
         
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เปิดเผยว่าการประชุม ครม.วันที่ 10 ก.ย.นี้ จะนำเสนอผลประชุม ครม.เศรษฐกิจเมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่ได้เห็นชอบแพ็กเกจ “ไทยแลนด์ พลัส” ซึ่งมีการระบุชัดเจนถึงมาตรการทางการคลังที่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม จากมาตรการของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ว่าแต่ละเรื่องที่รัฐบาลสนับสนุนให้เอกชนดำเนินการ จะได้รับสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราที่จูงใจอย่างมาก ซึ่งจะเปิดเผยอัตราให้เห็นหลังการประชุม ครม.ทั้งการให้ผู้ประกอบการนำเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายฝึกอบรมที่เข้าข่ายเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการหักเงินลงทุนด้านระบบอัตโนมัติ เชื่อว่าเมื่อเปิดเผยอัตราออกมาแล้วจะทำให้ทุกฝ่ายอยากเข้าร่วม และมั่นใจว่าจะดึงดูดการย้ายฐานลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาไทยได้แน่นอน


9/9/2019 09:01