วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:07 น.
    WHA ชี้เร่งลงทุนตรงจุดพร้อมรับต่างชาติย้ายฐาน เชื่อแห่ขอ BOI ปี 63 หวังลดภาษี 10% ถึง 5 ปี (ที่มา: ทันหุ้น)
         
เอกชนตอบรับ แพ็กเกจเร่งรัดลงทุน ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ยาว 5 ปี เร่งรัดขั้นตอนดึงดูดต่างชาติย้ายฐาน, พร้อมเว้นภาษี 200% ลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง ชี้มาถูกทาง แถมกระตุ้นผู้ประกอบการเดิมแตกไลน์การผลิต WHA ลั่นพร้อมรองรับนักลงทุนย้ายฐานดันไทยสู่ฮับการบิน


9/9/2019 09:07