วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:53 น.
    รีดภาษีความหวาน สรรพสามิตเก็บแบบขั้นบันไดดีเดย์ 1 ต.ค.นี้พร้อมปรับขึ้นทุก 2 ปี(ที่มา: สยามรัฐ)
         
นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 จะมีการปรับภาษีสรรพสามิตความหวานแบบขั้นบันได ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นทุก 2 ปี หากยังไม่สามารถลดปริมาณน้ำตาลได้จะต้องเสียภาษีอีกเท่าตัว โดยในช่วงที่ผ่านมาที่เริ่มมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตความหวานตั้งแต่ 16 ก.ย.60 พบว่ามีผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มเพียงยี่ห้อเดียวลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อให้เสียภาษีความหวานถูกลง ขณะที่รายอื่นๆ ใช้วิธีออกสินค้าใหม่ และระบุว่ามีปริมาณน้ำตาลต่ำแทน เนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบกับสินค้าเดิมที่ขายอยู่ในตลาด


10/9/2019 09:53