วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:13 น.
    ดัชนีความเชื่อมั่นดิ่งเหวจนชาชิน (ที่มา: ไทยรัฐ)
         
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยที่สำรวจจากภาคธุรกิจสมาชิกหอการค้าไทยทั่วประเทศ ประจำเดือน ส.ค.62 ว่า ดัชนีอยู่ที่ 46.5 ต่ำสุดในรอบ 19 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.พ.61 เพราะผู้ประกอบการประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียน กำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวลงและเศรษฐกิจภาพรวมได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ความผันผวนค่าเงินบาท ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เป็นต้น


11/9/2019 09:13