วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 08:58 น.
    ห่วงปัจจัยเสี่ยงฉุดจีดีพีวูบ (ที่มา: มติชน)
          นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังมีความท้าทายและความเสี่ยงเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ให้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้ ปัจจุบันอีไอซีคาดการณ์จีดีพีที่ 3.0% จะมีการทบทวน โดยประเด็นหลักที่ต้องติดตาม ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ กับจีนที่ยังคงยืดเยื้อกระทบต่อการส่งออกและต่อเนื่องถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนใหม่ รวมทั้งกระทบกับการจ้างงาน ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณการจ้างงานติดลบ คาดว่าจะติดลบอีกต่อเนื่อง ด้านค่าเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ทำให้แข็งค่ากว่าทุกสกุลเงินในภูมิภาค ตั้งแต่ต้นปี 2562 เงินบาทแข็งค่า 6% เทียบดอลลาร์สหรัฐ แต่ดัชนีค่าเงินบาทที่สะท้อนการแข่งขันเทียบคู่ค้าคู่แข่งแข็งค่าปรับขึ้นมาถึง 23% กระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย เช่น สินค้าเกษตร ข้าว ยางพารา เป็นต้น

12/9/2019 08:58