วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:06 น.
    PTT ปั้นโมเดลธุรกิจ LNG ผลักดันไทยสู่ฮับภูมิภาค (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
“ปตท.” เตรียมทำโมเดลธุรกิจแอลเอ็นจี 2 โครงการ เสนอ “กกพ.” หวังต่อยอดสู่การเป็นฮับภูมิภาค มั่นใจไทยมีศักยภาพสูง โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อม และมีความต้องการใช้แอลเอ็นจีค่อนข้างมาก


13/9/2019 09:06