วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:09 น.
    ธุรกิจท่องเที่ยวตีปีก รับมาตรการกระตุ้น (ที่มา: ดอกเบี้ยธุรกิจ)
         
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวขานรับมาตรการแจกเงินให้คนไทยเที่ยวไทย เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เงินหมุนได้ 3-4 รอบ แต่คนที่ได้รับเงินต้องเที่ยวจริง พักจริง กินจริง ใช้จริง ยิ่งผู้ได้สิทธิรวมตัวเที่ยวเป็นกลุ่มจะยิ่งเห็นเนื้อเห็นหนัง กระตุ้นการใช้จ่ายได้ชัดเจน ส่วนภาพรวมนักท่องเที่ยว ตปท. ไม่ได้ลดลงฮวบฮาบ ไม่ได้เลวร้ายตามที่เป็นข่าว ยืนยัน...ต่างชาติโดยเฉพาะจีนยังเที่ยวไทยเหนียวแน่น เพียงแต่เปลี่ยนพฤติกรรมเที่ยวจากเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ มาเป็นเที่ยวเอง จองตั๋ว/จองที่พักเอง โดยกระจายตัวไปเที่ยวเมืองรองเพิ่มมากขึ้น


17/9/2019 09:09