วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:23 น.
    ดัชนี MPI วูบ 4 เดือนติด พิษสงครามการค้าปั่นเศรษฐกิจโลกถดถอย (ที่มา: สยามรัฐ)
         
นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ Manufacturing Production Index - MPI ประจำเดือน ส.ค.62 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 อยู่ที่ระดับ 100.58 หดตัวลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา


25/9/2019 09:23