วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:29 น.
    TMB เคาะเพิ่มทุน 1.4 บ. พุธนี้วันสุดท้ายรับ TSR (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
คลังใส่เงินเพิ่มทุน TMB กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ที่ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น ซื้อหุ้น TMB วันนี้วันสุดท้ายได้ TSR ฟรีก่อนขึ้นเครื่องหมาย XT วันที่ 26 ก.ย.นี้ "ประสงค์" ยันราคาเหมาะสม รายย่อยได้ประโยชน์ หลังใส่เงินเพิ่มทุนเดือน พ.ย.-ธ.ค. ราคาใหม่เพิ่มเป็น 1.75 บาท ด้านธนชาตและโนวาสโกเทียใช้สิทธิเพิ่มทุนที่ 2.17 บาท


25/9/2019 09:29