วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:14 น.
    ชิมช็อปใช้ผลตอบรับพุ่ง ดึงร้านขายหมูปิ้ง-ข้าวมันไก่ร่วมหนุนศก.เงินถึงรากหญ้า(ที่มา: สยามรัฐ)
         
นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังเปิดเผยว่า รับรายงานถึงลงทะเบียนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชิมช็อปใช้ ในวันที่ 25 ก.ย.62 เป็นวันลงทะเบียนเป็นวันที่ 3 พบว่าประชาชนให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 00.01 ผ่าน www.ชิมช็อปใช้.com ทำให้ยอดลงทะเบียนครบ 1 ล้านคน เวลา 06.18 น.ถือว่าเร็วกว่า 2 วันแรกมาก ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายวันละ 1 ล้านคนหากครบจำนวนจะปิดระบบลงทะเบียน และเปิดให้ลงใหม่ในวันต่อไปจนครบ 10 ล้านคน โดยมีเวลาให้ลงทะเบียนถึง 15 พ.ย.62 หรือจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน


26/9/2019 09:14