วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:21 น.
    EGCO รุกธุรกิจขนส่งน้ำมันทุ่ม 3 พันลบ. ซื้อหุ้น TPN 44.6% (ที่มา: ทันหุ้น)
         
EGCO แตกไลน์ธุรกิจใหม่ ทุ่มงบลงทุน 3 พันล้านบาท ซื้อหุ้น 44.6% ใน TPN จากกลุ่ม PSTC รุกธุรกิจบริการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในอนาคต


26/9/2019 09:21