วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:02 น.
    MINT แก้เกณฑ์บัญชีใหม่ไฮซีซันเข้าหาทุกไตรมาส (ที่มา: ทันหุ้น)
         
MINT วาง 3 แนวทางแก้เกณฑ์บัญชีใหม่ที่ให้นับหุ้นกู้ไม่มีกำหนดไถ่ถอนเป็นหนี้สิน จากเดิมนับเป็นทุน เตรียมปรับเกณฑ์หุ้นกู้ไถ่ถอน และขายสินทรัพย์ เพื่อคุมสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.75 เท่า ด้านผลงานโตรับอานิสงส์ "ไฮซีซั่น" ทุกไตรมาสทั้งยุโรปและเอเชีย


27/9/2019 09:02