วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:16 น.
    ธปท. แจงไม่ได้ห้ามโปร 0% แค่กระตุกแบงก์ดูแลสังคม (ที่มา: มติชน)
         
นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าว ธปท.ห้ามสถาบันการเงินทำโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย 0% ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจคลาดเคลื่อน ธปท.ไม่ได้เข้าไปคุมการทำโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย 0% หรือบังคับให้สถาบันการเงินเลิกทำโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย 0% แต่ ธปท.จะส่งเสริมให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดรับชอบ ซึ่งสถาบันการเงินได้ลงนามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติร่วมกันในการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบร่วมกันในช่วงที่ผ่านมา เรื่องการทำโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย 0% ผ่านเครดิตการ์ดเป็นเรื่องที่สถาบันการเงินมีการหารือกันและหารือกับ ธปท. ทั้งนี้ การที่สถาบันการเงินมีการทำโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย 0% สามารถทำได้ ในบริการที่มีความจำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เป็นต้น


1/10/2019 09:16