วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:09 น.
    พาณิชย์ปรับลดเงินเฟ้อ-ส่งออก (ที่มา: เดลินิวส์)
         
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สนค. ได้ปรับเป้าดัชนี เงินเฟ้อ ในปี 62 ใหม่จากเดิมขยายตัว 1% มาอยู่ในระดับ 0.85% หลังจากช่วง 9 เดือนของปี 62 (ม.ค.-ก.ย.) ขยายตัวเพียง 0.81% เนื่องจากราคาน้ำมันดิบตลาดดูไบเฉลี่ยลดลง รวมถึงเศรษฐกิจไทยและการส่งออกอยู่ในภาวะที่ชะลอ และเทศกาลต่างๆ ในปีนี้ไม่คึกคักเหมือนกับปีก่อน


2/10/2019 09:09