วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:09 น.
    แบงก์ชาติไฟเขียว TMB ควบรวมกิจการธนชาต (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบแบงก์ทหารไทยควบธนชาต ระบุต้องดำเนินการโอนกิจการธนชาตให้แล้วเสร็จภายในปี 64 ก่อนคืนใบอนุญาตประกอบการให้เหลือเพียงใบเดียว มีผลตั้งแต่ 2 ต.ค.นี้ ด้านบอร์ด TMB จัดสรร TSR จำนวน 30,355 ล้านหน่วย อายุ 55 วัน หมดอายุวันที่ 26 พ.ย.62


3/10/2019 09:09