วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:10 น.
    MPG เล็งเพิ่มทุน ขายผู้ถือหุ้นเดิม ลุยแผนขยายธุรกิจ (ที่มา: ทันหุ้น)
         
บอร์ด MPG ไฟเขียวเพิ่มทุนไม่เกิน 244.43 ล้านหุ้น ขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วน 4:1 ที่ราคา 0.18 บาทต่อหุ้น หวังนำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และขยายธุรกิจในอนาคต


3/10/2019 09:10