วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:13 น.
    สมคิด ส่งซิกศก.สะอึก (ที่มา: ไทยโพสต์)
         
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เร่งดำเนินโครงการประชารัฐสร้างไทยให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกได้ โดยจะมีการดำเนินการเกษตรแปรรูป เศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน โครงการบ้านล้านหลังภูมิภาค โดยจะเริ่มที่ภาคเหนือเป็นอันดับแรก


4/10/2019 09:13