วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:00 น.
    คลังโชว์แก้หนี้นอกระบบฉลุย(ที่มา: เดลินิวส์)
         
นายพรชัย ฐีระเวช ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เดือน มี.ค. 60-ส.ค. 62 ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนทดแทนหนี้นอกระบบได้แล้ว 620,998 ราย วงเงิน 27,354 ลบ. แบ่งเป็นสินเชื่อที่อนุมัติแก่ประชาชนทั่วไป 575,717 ราย วงเงิน 25,401 ลบ. และสินเชื่อที่อนุมัติให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 อีก 45,271 ราย วงเงิน 1,953.21 ลบ.


7/10/2019 09:00