วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:25 น.
    ปลื้มสุขภาพการเงินไทยแกร่ง (ที่มา: เดลินิวส์)
         
นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ผลการประเมินภาคการเงินไทยตามโครงการไฟแนนซ์เชี่ยล เซคเตอร์ แอสเซสเมนท์ โปรแกรม หรือเอฟแซ็ป ประจำปี 61-62 ซึ่งประเมินโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) พบว่าผลประเมิน 4 ด้านทั้งการกำกับดูแลภาคการธนาคาร การกำกับดูแลด้านระบบการชำระเงิน การกำกับดูแลภาคตลาดทุน และการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย อยู่ระดับเกณฑ์ดีมาก ทัดเทียมประเทศอื่นในระดับสากล


8/10/2019 09:25