วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:07 น.
    คลังเพิ่ม แคชแบ็ค ชิมช้อปใช้เฟส 2 (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ)
         
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชงรัฐมนตรีคลังอนุมัติ "ชิมช้อปใช้เฟส 2" เสนอเพิ่มวงเงิน Cash Back หรือนำรายจ่ายไป ลดหย่อนภาษี หวังจูงใจประชาชน ควักเงินในกระเป๋าออกมาใช้จ่ายพร้อมจำกัดสถานที่ใช้จ่ายกระจายไปสู่จังหวัดขนาดเล็กหลังเฟสแรกยอดใช้จ่ายกระจุกอยู่ในจังหวัดใหญ่


9/10/2019 09:07