วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:58 น.
    ส่งออกมะกัน-จีนขยายตัว แนะดูดทุนย้ายฐานเข้าไทย (ที่มา: มติชน)
         
รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์และผล กระทบสงครามการค้าต่อการส่งออกครึ่งปี 2562 และโอกาสส่งออกสินค้าศักยภาพหลังมาตรการภาษีมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2562 แจ้งว่า ไทยยังสามารถรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาดทั้งในสหรัฐและจีนได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้าไทยยังมีขีดความสามารถในการส่งออก ท่ามกลางสงครามการค้าที่ยังไม่ชัดเจน และมีความผันผวนสูง


10/10/2019 08:58