วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:06 น.
    SCC ปรับโครงสร้าง KIA ที่อินโดฯ เสริมแกร่งการทำธุรกิจเซรามิก (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
“SCC” แจ้งปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท KIA ที่ดำเนินธุรกิจเซรามิกในอินโดนีเซีย หวังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม รวมถึงปรับโครงสร้างการถือหุ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และปรับโครงสร้างการผลิต


10/10/2019 09:06