วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:45 น.
    THANI สินเชื่อโตอัพกำไรต่อเนื่อง (ที่มา: ทันหุ้น)
         
THANI สินเชื่อปี 2564 กลับมาขยายตัวดีและต่อเนื่องใน ปี 2565 มีกำไรโตจากความต้องการรถบรรทุกจะเพิ่มขึ้นสูง และเศรษฐกิจในประเทศที่จะดีขึ้น ทั้งการลงทุนโครงการภาครัฐและการขนส่ง e-Commerce ที่เพิ่มขึ้น


23/6/2021 08:45