วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:46 น.
    BGRIM จับมือซีเมนส์ฯ ดันกำลังผลิตโรงไฟฟ้า ตั้งเป้าผลิตเพิ่ม 44 MW (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
“BGRIM” จับมือ “ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่” พัฒนาความพร้อม ประสิทธิภาพและบริหารการผลิตแบบดิจิทัลสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 10 โครงการ กำลังผลิตรวม 1,294 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าเพิ่มอีก 44 เมกะวัตต์


23/6/2021 08:46