วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:33 น.
    กนง.หั่นจีดีพีเหลือ1.8%ศก.เสี่ยงเจอโควิด-19ระลอกใหม่ (ที่มา: แนวหน้า)
         
นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี คณะกรรมการฯ ประเมินว่าการระบาดของ โควิด-19 ระลอก 3 ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าลง และไม่ทั่วถึงมากขึ้นเทียบกับประมาณการเดิม อีกทั้งในระยะข้างหน้ายังมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ คณะกรรมการฯ เห็นว่า การเร่งดำเนินมาตรการทางการเงิน โดยเฉพาะ สินเชื่อฟื้นฟู รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จะช่วยภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับ ผลกระทบได้ตรงจุดมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้และพร้อมดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัดในจังหวะที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด


24/6/2021 08:33