วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564   เวลา 09:10 น.
    ชงรัฐขอเงินสินเชื่อฟื้นฟู (ที่มา: เดลินิวส์)
          3 หมื่นล้านอุ้มร้านอาหาร ดันบสย.ค้ำประกัน1 00% นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ว่า ได้เสนอขอให้รัฐกันเงินจากมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู วงเงิน 2.5 แสนล้านบาท มาตั้งเป็นวงเงินพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นการเฉพาะวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท โดยมีเงื่อนไขผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงแหล่งเงินทุนประคับประคองกิจการต่อไปได้ ซึ่ง สศช. ได้รับข้อเสนอก่อนดำเนินการต่อไป

25/6/2021 09:10