วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:36 น.
    สอท.จี้รัฐเยียวยาเร่งก.แรงงานระดมวัคซีนสกัด (ที่มา: แนวหน้า)
         
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า มาตรการสกัดโควิด-19 ที่รัฐบาลออกมาล่าสุดนี้เป็นการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับ "ล็อกดาวน์" ปิดพื้นที่ เพื่อลดความเสียหายด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการควบคุมโรค ได้มากขึ้น ซึ่งภาคเอกชน และประชาชนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อควบคุมการระบาดให้ได้ แต่ทั้งนี้หากยังไม่ได้ผล รัฐบาลก็อาจจะขยายไปสู่การล็อกดาวน์ บางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ภาคเอกชนจะต้องเตรียมรับมือกับมาตรการต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้น


28/6/2021 08:36