วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:12 น.
    เคาะเงินเยียวยา 7.5 พันล้าน ไซต์ก่อสร้าง-ร้านอาหาร 6 จังหวัดได้หมด(ที่มา: ไทยรัฐ)
          เคาะเงินเยียวยาไซต์ก่อสร้าง ร้านอาหาร 7,500 ล้านบาท ได้หมดทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง 6 จังหวัดคุมเข้มสูงสุด ระยะเวลา 1 เดือน โดยลูกจ้างประกันสังคม ได้ชดเชย 50% ของเงินเดือน สูงสุด 7,500 บาทและรัฐช่วยอีกคนละ 2,000 บาท ส่วนนายจ้าง รัฐจ่ายให้ 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน ส่วนธุรกิจนอกระบบ รีบขึ้นทะเบียนไม่เช่นนั้นอด สำหรับธุรกิจไม่มีลูกจ้างลงทะเบียนกับแอปฯ "ถุงเงิน" รัฐช่วย 3,000 บาท

29/6/2021 08:12