วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564   เวลา 09:06 น.
    PJW แตกไลน์ธุรกิจออกวอร์แรนต์ระดมทุน (ที่มา: ดอกเบี้ยธุรกิจ)
          PJW เดินเกมรุกปรับโมเดล ต่อยอดธุรกิจ New S-curve สู่การเติบโตครั้งใหม่ แตกไลน์ธุรกิจ Medical ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์จากพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ภายใน 3 ปี ปั้นรายได้เพิ่ม 1,000 ล้านบาท ขยับออกวอร์แรนต์ 3:1 ไม่เกิน 191.35 ล้านหน่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินรองรับการขยายกิจการการลงทุนใหม่ในอนาคต

29/6/2021 09:06