วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:46 น.
    ธุรกิจมีสภาพคล่องแค่ 6 เดือน คนงานช้ำเริ่มถูกปลดเพิ่มขึ้น (ที่มา: เดลินิวส์)
          รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจ พบว่า ในเดือนมิ.ย.64 ระดับการฟื้นตัวของธุรกิจในภาพรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน สอดคล้องกับความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้นหลังเริ่มมีการกระจายวัคซีน โดยภาคที่ไม่ใช่การผลิตทยอยฟื้นตัวได้บ้าง หลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค เช่น การขยายเวลาเปิด-ปิดร้านค้า และการนั่งรับประทานในร้านอาหารได้มากขึ้น รวมทั้งได้ผลดีจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐ เช่น ม33เรารักกัน เราชนะ ขณะที่ภาคการผลิตเริ่มได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ในโรงงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทเนอร์ และขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ รวมทั้งราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น

2/7/2021 08:46