วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:23 น.
    RBF โหมโรงสกัด CBD DOD ชูปลูกดอกสำเร็จ (ที่มา: ทันหุ้น)
         
RBF คว้าใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC กัญชงรายแรก เดินหน้า MOU ลูกค้าเดิม-ใหม่ รุกอาหารและเครื่องดื่ม ปีหน้าเห็นผลโรงสกัด ขณะที่ อย. คลอดเกณฑ์ CBD อาหารปลายกรกฎาคม ด้าน DOD ประกาศปลูกกัญชงสกัดสาร CBD สำเร็จ จัดโมเดลรับเกษตรกรลงทุน 1 ไร่ 3 ล้านบาท วงในคาด DOD ได้โรงสกัดไตรมาส 3 เหตุวางเป็นโรงสกัดคุณภาพสูง


5/7/2021 08:23