วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:53 น.
    น้ำมัน-อาหารสดแพงขึ้นดันเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนเพิ่ม1.25% (ที่มา: ไทยรัฐ)
         
นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมิถุนายน 2564 เท่ากับ 99.93 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564 เพิ่มขึ้น 0.38% เทียบกับมิถุนายน 2563 เพิ่มขึ้น 1.25% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 แต่เพิ่มในอัตราที่ชะลอตัวลง ส่วนเงินเฟ้อเฉลี่ย 6 เดือนของปี 2564 (มกราคม-มิถุนายน) เพิ่มขึ้น 0.89% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานที่หักอาหารสดและพลังงานที่มีความผันผวนด้านราคาออก พบว่า ดัชนีอยู่ที่ 100.47 เพิ่มขึ้น 0.02% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564 และเพิ่มขึ้น 0.52% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 และเฉลี่ย 6 เดือน เพิ่มขึ้น 0.27%


6/7/2021 08:53