วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:02 น.
    THCOM ยื่นซองประมูลดาวเทียม ชงเข้าบอร์ดกสทช.วันที่ 7 ก.ค.นี้ (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          “ไทยคม” ยื่นซองประมูลดาวเทียมเพียงรายเดียว แพ็กเกจที่ 1 ราคาขั้นต่ำ 676.914 ล้านบาท ส่วน “มิวสเปซ” ไม่ได้ยื่นซองประมูล ฟากสำนักงาน กสทช. ชงเรื่องเข้าบอร์ดวันที่ 7 ก.ค.นี้ เพื่อพิจารณาต่อไป

6/7/2021 09:02