วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:08 น.
    IVL ประกาศสร้างโรงงานใหม่ รีไซเคิล PET ในอินโดนีเซีย (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          “ไอวีแอล” ประกาศสร้างโรงงานแห่งใหม่ใน Karawang ประเทศอินโดนีเซีย กำลังการรีไซเคิล PET ได้เกือบ 2,000 ล้านขวดต่อปี คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 66 เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะในมหาสมุทร

7/7/2021 09:08