วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:59 น.
    BCH ปั๊มเตียงทะลุหมื่นลุ้นรักษาที่บ้านเบิกได้ (ที่มา: ทันหุ้น)
          BCH ขยายเตียงพร้อม Hospitel ทะลุ 1 หมื่นเตียงแล้วรักษาโควิดรับต้องเปิดเพิ่มอีก ปัจจุบันรักษาผู้ป่วยวันละ 9 พันราย ดันผลงานโดด ครึ่งปีหลังโตต่อ จ่อคุยกับบริษัทประกันชีวิตวันนี้ อนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้กักตัวที่บ้าน เผยข่าวดีขั้นตอนลงนามสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเร็วกว่าคาด

8/7/2021 08:59