วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:01 น.
    ILINK ขาย ITEL ให้บลจ. MFC 50 ล้านหุ้น รับเงินเข้ากระเป๋า 205 ล้าน (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          “ILINK” ขาย ITEL ให้ “บลจ.เอ็มเอฟซี” จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.85% ในราคาหุ้นละ 4.10 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 205 ล้านบาท เพื่อเปิดช่องให้นักลงทุนกลุ่มสถาบันการเงินเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทย่อย และเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัท

8/7/2021 09:01