วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09:13 น.
    TQR จับมือ BKI-ทิพยฯ รุกประกันภัย กัญชง-กัญชาดันเบี้ยฯ (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          TQR ผนึกกรุงเทพประกันภัย-ทิพยประกันภัย พัฒนา "กรมธรรม์ประกันภัยกัญชง-กัญชา" พร้อมบริหารความเสี่ยง หลังคปภ.อนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยพืชเศรษฐกิจ กัญชงและกัญชา คาดเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ หนุนผลงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

9/7/2021 09:13