วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:42 น.
    โรงแรมตายหมู่รัฐไม่เหลียวแล (ที่มา: ไทยรัฐ)
          นางมาริสา สุโกศลหนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า หลังการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ทำให้การท่องเที่ยวหยุดลงอีกครั้ง ส่งผลกระทบภาคบริการ โดยเฉพาะโรงแรมจึงต้องการให้รัฐช่วยเหลือเร่งด่วน 3 ข้อ ได้แก่ 1.ชดเชยค่าจ้างให้พนักงาน เพื่อรักษาการจ้างงาน 2.ลดค่าไฟฟ้า 15% และผ่อนชำระค่าไฟจนถึงสิ้นปี 64 และ 3.เร่งฉีดวัคซีนให้บุคลากรภาคท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดเสี่ยงสูง และจังหวัดท่องเที่ยว เพื่อให้ธุรกิจกลับมาเปิดได้ ซึ่งจะทำให้การจ้างงานเพิ่มและเศรษฐกิจจังหวัดกลับมา "ข้อเสนอเหล่านี้เป็นข้อเรียกร้องเดิม พูดเรื่องเดิมกว่าปีครึ่ง เหมือนแผ่นเสียงตกร่อง แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ"

13/7/2021 08:42