วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:42 น.
    BCH โควิดเข้าหมื่นราย ใช้ชุดตรวจต้อง PCR ซ้ำ (ที่มา: ทันหุ้น)
          ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ชุดตรวจโควิดตนเองได้ ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยยืนยันรักษา ด้าน "ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์" โชว์ตัวเลขสยบวิตกข่าว ชี้เข้ากรกฎาคมตรวจ PCR สูงแตะ 8,000-12,000 รายต่อวัน ย้ำชัดก่อนรักษาต้องตรวจ PCR ซ้ำ ชี้ BCH ได้โควตาวัคซีนโมเดอร์นาสูงสุด ครึ่งปีหลังผลงานโดดอีก

14/7/2021 08:42