วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:37 น.
    PTTEP ใกล้จบเชฟรอน ผ่อนปรนค่ารื้อถอนแท่น (ที่มา: ข่าวหุ้น)
          “ปตท.สผ.” ลุ้น “เชฟรอน” รับข้อเสนอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผ่อนปรนภาระค่าใช้จ่ายรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณ 142 แท่นตามสัดส่วนการใช้งานจริง ส่วนที่เหลือเป็นภาระของรายใหม่ คาดได้ข้อยุติในหลักการในสิงหาคมนี้

20/7/2021 08:37