วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:43 น.
    ความหวังประเทศ! ผลิต-ส่งออกรถยนต์พุ่ง (ที่มา: ไทยรัฐ)
          นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า กลุ่มยานยนต์ได้พิจารณาปรับเป้าหมายการผลิตรถยนต์ปีนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดเป้าหมายการผลิตไว้ที่ 1,500,000 คัน เพิ่มเป็น 1,550,000-1,600,000 คัน ขณะที่ยังคงเป้าหมายการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศไว้ตามเดิม 750,000 คัน แต่ปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตเพื่อส่งออกจากเดิม 750,000 เป็น 800,000-850,000 คัน ทั้งนี้เนื่องจากพบว่าการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายๆ ตลาด โดยหากพิจารณาจากยอดส่งออก 6 เดือนแรกของปีนี้ กลุ่มยานยนต์ก็มั่นใจว่าการผลิตเพื่อส่งออกมีโอกาสไปถึงระดับ 900,000 คัน แต่ด้วยเพราะกังวลปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ยังเป้าส่งออกไว้ที่ 800,000-850,000 ไว้ก่อน

23/7/2021 08:43